BÖTE Kurultayı ve Amaçları Nedir

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrenci Kurultayı her yıl farklı bir üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve/veya ilgili kulübü tarafından organize edilen, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri arasındaki etkileşimi ve iletişimi artırırken mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirlemek ve bu alanda gelişimine destek vermek, öğrencilerin geleceklerine dair planlar yaparak sorunlarını tartışmak, sektör temsilcileri ve akademisyenlerle iletişime girme şansı bularak hedeflerini belirlemek amacıyla düzenlenen mesleki ve sosyal bir toplantıdır. 
Organizasyon yapısı ve çalışmalar yönetim kurulu önerileriyle ev sahibi üniversitenin düzenleme kurulu tarafından uygulamaya geçirilir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrenci Kurultayı bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencileri tarafından yapılmasına rağmen katılımcılar bilgisayar bilimleri ve bilişim teknolojilerine dair herhangi bir bölümden olabilmektedir. Kurultaya her üniversitenin ilgili bölümünden kontenjan dâhilinde resmi temsilcilerin yanı sıra bölüm öğrencileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve mezunlar katılabilir. 
Yapılan çalışmalar ve atılan adımların arkasında gerçekçi tespitler varken idealizmden ödün verilmeyerek hayal gücü ön plana çıkarılır. Bu altyapı, sorumluluk duygusu ve ortak hareket güdüsü, geçen yıllarda gerçekleşen etkinliklerimizde fikir- bilgi paylaşımı, tartışma forumlarıyla sağlanmış ve internet üzerindeki paylaşım ortamlarında sürdürülmüştür. Bugün atılan küçük adımların ve yönelimlerin ileride kendi sektörlerinde önemli pozisyonlara gelecek bu insanlar sayesinde uzun bir maratona dönüşeceği bilinciyle ortak ruh korunacak ve sürdürülecektir. Bunun ötesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğrenci Kurultayı katılımcılarının, insanın sadece çalışmaya programlanmış mekanik bir organizmadan çok sosyal bir varlık olduğu bilinciyle, ileride beklide meslektaş olacak gençlerin sosyal ortamlarda da bir araya gelmesini ve bu günden bir arkadaşlık ile dostluk bağı kurmasını sağlamaktadır. 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğrenci Kurultayı hiçbir şekilde ticari, kişi ya da kurumlara kâr getirmek amacıyla oluşturulmuş ve çalışan bir organizasyon değildir. Katılımcıların; konaklama ve yemek ihtiyaçlarını ev sahibi üniversite karşılar ve kendilerinden hiçbir ek ücret talep edilmez. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğrenci Kurultayı hiçbir zümre, kişi ya da grubun tekelinde ve kayıtsız kontrolünde değildir. Bu meslekle ve sektörle ilgilenen herkese açık, tamamen gönüllü katılım ve ev sahipliği ile düzenlenmekte, yılda bir kez toplanarak iletişim, düşünce ve sosyal ağlar genişletilmektedir. 

AMAÇLARI

Öncelikle gayemiz üniversitemizde verilen eğitimin uluslararası arena ile yarışabilecek eşiğe çıkarılması, uygulama süreçlerinin sektöre kazandırılması tüketen bir anlayış yerine üreten bir bilgi toplumu olmanın akademik camia denetiminde yolunun açılmasıdır. Her sene teknolojinin ne kadar geliştiği, bunun toplumlara ne kadar hızla yayıldığı, akımların neler olduğu, Türkiye’nin bu konuda hangi noktada yer aldığı değerlendirilmeli ve bir sene boyunca yapılan çalışmalar sonucu ile bir ilerleme raporu hazırlanmalıdır. Türkiye’deki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin birbirini tanıması ve aldıkları eğitimin farklılıklarını ve yeterliliklerini değerlendirmesi, bilişim toplumuna geçiş sürecine Türkiye’nin hızlı bir şekilde uyum sağlaması için sektördeki hedeflerimize ulaşılması temel amacımızdır. Konferanslar, paneller ve çalıştaylardan edinilecek bilgilerin yanı sıra proje geliştiren akademisyenlerimizin deneyimlerini, proje geliştirme süreçlerini, üniversitelerin alt yapılarını ve işleyişlerini öğrenmek; ortak çalışmalarda bulunarak projeler üretmek; kullanılan teknolojileri, istihdam alanlarını, özel sektörlerin yapısını, çalışanların pozisyonlarını bugünden anlayarak gelecekte atacağımız adımları öncesinden tespit edebilmek için Türkiye’deki tüm Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerini tek çatı altında toplamak amaçlarımızdandır. 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin geleceğe ilişkin hedeflerinin belirleneceği, mevcut sorunlarının tartışılacağı ve çözüm önerilerinin ortaya çıkarılacağı bu platforma birçok konuşmacı katılacak bunun yanı sıra öğrenciler “Mesleki Forumlar” sayesinde çalışma grupları bünyesindeki projelerin gelişim süreçlerine dair bilgi alacaklar, arzu ederlerse katılarak projelere dair fikir ve önerilerini kamu yararı gözeterek ifade etme şansı bulacaklardır.

Kurultayın anasayfası ve yarışma kategorileri için tıklayınız