Borun Ve Termik Santral Baca Külünün Çimento Üzerindeki Çeşitli Etkileri

Projenin amaçları ; kömür yakarak elektrik enerjisi elde eden termik santrallerin  bacalarında tutulan  külün ve doğal bir maden olan borun, çimentonun dayanımı üzerindeki etkisini gözlemleyerek öğrenmek ve sıcaklık farkından dolayı büyük hacimli yapıların iç ve dış yüzeyinde oluşan çatlakların borlu çimento kullanımıyla daha aza indirgenebileceğini göstermektir

Harç hazırlamak için gerekli olan malzemeler sağlandıktan sonra; portland, baca küllü ve borlu olmak üzere üç ‘er adetten iki grup harç hazırlandı. Her bir harç karışımı için süre dikkate alındı. Hazırlanmış olan harçlar bir gün boyunca prizlenmeleri için kapta, daha sonra 1. grup altı gün 2. grup ise otuz gün boyunca su havuzunda bekletildi. Yedinci gün, 1.grupta  hazırlanan çimentolara, eğilim ve basınç testleri uygulandı.2. grup ise otuzuncu gün sonunda aynı testlere tabii tutuldu.

Büyük hacimli yapılarda kullanılan çimentoda oluşan çatlakları engellemek amacıyla yaptığımız ısı deneyinde plastik bardaklara dökülen çimentolara termometre yerleştirilip 24 saat boyunca gözlem yapılmıştır. Bu gözlem sonucunda üç çimentonun da (porland,borlu ve baca küllü) farklı zamanlarda farklı sıcaklık değerlerine ulaştığı görülmüştür.

7 gün bekleyen baca külü katkılı çimentonun (30.9N/mm2), bor katkılı (20.05N/mm2) ve portland çimentodan (28.02N/mm2) daha mukavemetli çıktığı gözlenmiştir.

Isı deneyinde iç ve dış yüzey arasındaki sıcaklık farkının borlu çimentoda (380C) en az olması nedeniyle ısı korunumunun borlu çimentoda en fazla olduğu gözlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kısa zamanda  en dayanıklı olanın baca küllü çimento, en az dayanıklı olanın ise borlu çimento olduğuna varılmıştır.Uzun zamanda borlu çimento diğerlerine oranla daha fazla mukavemet kazanırken portland çimentonun en az dayanıklı olduğu görülmüştür.Büyük hacimli yapılarda meydana gelen çatlakları engellemek için yaptığımız ısı deneyinde ise farkın borlu çimentoda az olması nedeniyle çatlak oluşmadığı,böylece soğutma maliyetinin de olmadığı sonucuna şu an için ulaşılmıştır.Ayrıca borlu çimento,düşük sıcaklıkta piştiği için enerji tasarrufu da sağlamaktadır.Borlu çimento harcının ileri yaşlarda dayanımının daha fazla artarak Portland çimento harcının dayanımını yakaladığı ve geçtiği, baca küllü çimentonun kısa zamanda, borlu çimentonun ise uzun zamanda daha fazla mukavemet kazandığı yapılan deneylerle kanıtlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir