Bitkisel Gıdaları Koruyucu Organik Sprey:Biomask

Dünyamızdaki insan nüfusunun artması mevcut olan enerji ve besin kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmesine yol açmaktadır.  Projemizde azalan besin maddelerinin saklama ömürlerini zararsız ve pratik bir sistemle uzatmayı amaçladık. Bunun yanında bu bitkisel besinlerin raf ömrünü uzatma amaçlı kullanılan kimyasalların(Gıda Katkı Maddeleri) olumsuz etkilediği bitkisel gıda endüstrisinin sürdürebilir gelişmesine (Sustainable Development) katkıda bulunmak ta projemizin öncelikli amacıdır.

Reçinenin ağaçlardaki antiseptik etkisine dayanarak deneylerimizde etil alkol ve içerisinde çözünmüş reçine kullandık. Deneyimizde bu çözeltiden hazırladığımız spreyi meyve ve sebzeler üzerinde uyguladık.

 Aynı meyve ve sebzelerden oluşan iki deney grubunun birine reçine solüsyonu içeren sprey uygulandı ve belirli periyotta iki deney grubu incelendi ve fotoğrafları kaydedildi. 

Üç hafta sonra gözlenen son durumda reçine solüsyonu uygulanan deney grubunun daha taze kaldığı ve bazı meyvelerde yumuşamanın bile gözükmediği belirlenmiştir. Kontrol grubunda açıkça görülen birçok küf ve mikroorganizmanın etkisi deney grubunda belirgin bir şekilde kaybolduğu, bazı örneklerde de bozulmanın çok yavaş ilerlediği saptanmıştır. Deneyler sonunda elma ve portakalın 3 hafta sonra bile tadının değişmediği saptanarak deneyler sonlandırılmıştır.

 Bu sonuçlar göstermektedir ki projemizde geliştirdiğimiz bu pratik sistem meyve ve sebzeleri mikroorganizmalardan korumakta ve taze kalmalarında önemli etkilere sahip olmaktadır. Bunun yanında insan sağlığına zarar vermeyen doğa kaynaklı reçine solüsyonunun hem insan sağlığına hem de gıda endüstrisine zarar veren Gıda Katkı Maddeleri’nin yerini alabilecek potansiyele sahiptir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Ömer Tarık KAVAK

Danışman Öğretmen/ler      : Ahmet ÇAKIL / Semahat BİLGE

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir