Bitkilerde Artan Düzeylerde Uygulanan NaCl’nin Yarattığı Stresin İncelenmesi

 

Çalışmamızda, arpa ve domates bitkisinin tuz – verim ilişkilerini, tuza dayanım sınırları ile
sulama suyu tuzluluğunun toprakta ve bitki organına  olan etkilerini belirledik. Araştırmada  arpa
ve domates bitkisinin sera  koşullarında, saksılarda değişik NaCI konsantrasyonlarına  bağlı
tutularak duyarlılık ve dayanıklılıkları ölçülmüştür. Bitkilerin tuzlanan topraklarımızda tuza
dayanıklılık derecelerinin bilinmesi ve çöl olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülkemizde
bitkilerin tuza dayanıklılığının bilinmesinin önemi  anlatılmak istenmiştir. Değişen iklim
şartlarında tuza dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi  gerekmektedir.

Çalışmamızda, arpa ve domates bitkisinin tuz – verim ilişkilerini, tuza dayanım sınırları ile sulama suyu tuzluluğunun toprakta ve bitki organına olan etkilerini belirledik. Araştırmada  arpa ve domates bitkisinin sera  koşullarında, saksılarda değişik NaCI konsantrasyonlarına bağlı tutularak duyarlılık ve dayanıklılıkları ölçülmüştür. Bitkilerin tuzlanan topraklarımızda tuza dayanıklılık derecelerinin bilinmesi ve çöl olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülkemizde  bitkilerin tuza dayanıklılığının bilinmesinin önemi  anlatılmak istenmiştir. Değişen iklim şartlarında tuza dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi  gerekmektedir.

Ayperi Durmuş

Sinem Gülşen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir