Atık Düğme Pillerinden Gümüşün Ekonomiye Kazandırılması

Bu projede gümüş oksit düğme tipi pillerin içindeki değerli gümüş metalinin geri kazanımını sağlamak hedeflenmektedir. Bu çalışmada metallerin saf olarak elde edilme yöntemlerinden Hidrometalürji yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak atık gümüş pillerinin içlerinden çıkarılan toz karışımı 3,5 M, 70 ml HNO3 çözeltisine ilave edilerek çeker ocak içinde geri soğutucu ile 750 C’de ısıtılıp soğutulmuştur. Oluşan çözelti karışımı nuçe erleninde süzülerek çözelti ayrılmıştır. Süzüntüde atomik absorbsiyon spektrofotometrisi ile Ag tayini yapılmış ve ölçüm sonunda 85 mg Ag tespit edilmiştir. %5 lik NaCl çözeltisinden stokiyometrik oranda çözelti kısmına ilave ederek Ag iyonlarını AgCl şeklinde çöktürülerek çöken beyaz katı madde süzülmüştür. Katı çökelti sırasıyla saf su, etanol ve aseton ile yıkanarak vakum etüvünde kurutulmuştur. Son olarak katı AgCl, Na2CO3 ile fırında 10000C de metalik Ag’e indirgenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda Hidrometalürji yöntemini kullanarak atık gümüş oksit düğme pillerinden değerli bir metal olan Gümüş elde edilmiştir.

İREM ABDAL KÜBRANUR SEVDİ MENAR YILMAZ