Aspirin Etkisi

Aspirinin bitkinin çimlenme ve büyümesi üzerine etkisinin olup olmadığının araştırıldığı bu projede, yöntem olarak; kontrol ve deney grubundan oluşan fasulye, nohut, mısır tohumlarının çimlenme ve büyümesi gözlenmiştir. Deney grubundaki tohumlara miktarı periyodik olarak artırılan aspirinli su, kontrol grubundaki tohumlara saf su verilmiştir. Bunun sonucunda deney ve kontrol grubunda gözlenen olaylar karşılaştırılmıştır.

Kontrol grubunda bulunan tohumların tamamı çimlenmiştir. Deney grubundaki tohumlardan fasulye %70, nohut%70, mısır %75 oranında çimlenmiştir. Deney grubunda 15 gün sonunda ortalama bitki boyları fasulye 36 cm, nohut 16 cm, mısır 21 cm olarak ölçülmüştür. Kontrol grubunda bitki boyları fasulye 31 cm, nohut 18 cm, mısır 17 cm olarak ölçülmüştür.

Sonuç olarak Deney grubunda bitki boyları daha uzun, kontrol grubunda daha kısa bulunmuştur. Çimlenme oranları karşılaştırıldığında, deney grubunda çimlenme oranı daha düşük, kontrol grubunda çimlenme oranı daha büyük bulunmuştur.

Aspirinin bitki büyümesi üzerindeki rolü, tarımda bazı pratik uygulamaların gerçekleşmesini sağlayabilir.

Fatma Sude SEVER