Annem Unutur Kilit Unutmaz

Proje Amacı: Evdeki su, doğalgaz ve elektrik sistemlerinin evden ayrıldığımızda açık kalmasını önlemek.

Proje Hedefleri:

Su, doğalgaz ve elektrik sistemlerini kontrol edebilen bir sistem tasarlamak.

Su, doğalgaz ve elektrik sistemlerinin otomatik olarak kapanmasını sağlayan sistem yapmak.

Su, doğalgaz ve elektrik sistemlerinin kullanılmadığı zamanlarda birbirinden bağımsız olarak kapanmasını sağlamak.

Kullanılan Yöntemler- Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

Proje Hakkında Araştırma Yapılması:

o Oluşturulması düşülen sistemin varlığı internet ortamında araştırılmıştır.

o Çalışmanın kullanışlı olup olmayacağı hakkında kamuoyu araştırması yapmak amacıyla anket soruları hazırlanmış ve rasgele seçilen kişilere uygulanmıştır.

Sistemin Oluşturulması:

o Demir kapı kilidi alınarak 3`lü dişlerin her birine su, doğalgaz ve elektrik siviçleri yerleştirilmiştir.

o Anahtar kapatıldığında mikrosiviçin devreye girmesi ve rölenin aktif hale geçmesi sağlanmıştır.

o Röleden gelen sinyal selonoid valfe hareket vererek su ve doğalgazın kapanması sağlanmıştır.

o Kilidin açıldığı zaman sinyalin kesilip rölenin devre dışı kalarak valflerin çalışması sağlanmıştır.   

Ulaşılan Sonuçlar:

Kapı kilidine entegre edilen sistem ile kapı kilitlendiğinde otomatik olarak su, elektrik ve doğalgaz sistemini devre dışı bırakan bir mekanizma oluşturulmuştur. Aynı zamanda sistemin birbirinden bağımsız olarak çalışması sağlanarak sadece doğalgazın, elektriğin ya da suyun kesilmesi sağlanmıştır. Elde edilen anket sonuçları değerlendirilerek veriler aşağıdaki tabloda beliritmiştir.

Sonuçların Değerlendirilmesi:  

Aynı anda doğalgaz, elektrik ve su sistemlerinin kapanması her zaman istenmeyebilir. Böyle durumlarda otomatik mekanizmanın birbirinden bağımsız hale dönüştürülüp çalıştırılması önerilir. Bu şekilde her bir sistem istenildiği zaman kapatılabilir. Sistemin otomatik devre kullanılarak hazırlanmasıyla evde kullanılan her bir aletin ayrı ayrı kontrol edilebilmesi sağlanabilir. Uygulanan ankete göre; katılımcıların büyük çoğunluğunun evden ayrılırken elektrik, su ve ocak kontrolü yaptığı, geliştirilen sisteme sahip bir kapı kilidine sahip olduklarında tekrar geri dönüp kontrol etmeyecekleri sonucuna ulaşılmıştır.

İlgili Literatür ( Kaynak ) Taraması:

 http://www.sistema-turk.com/Turkce/urun.asp?id=3&type=2, 02.10.2008

 http://www.sistema-turk.com/Turkce/urun.asp?id=4&type=2, 02.10.2008

 http://www.volkanonline.com/pinfo.asp?pid=511, 14.10.2008

Projenin Takvimi:

1-30 Ekim 2008: Problem tespiti, kaynak taraması.

1-30 Kasım 2008: Malzemelerin temini.

1-30 Aralık 2008: Proje maketinin yapılması.

1-20 Ocak 2009: Maketin test edilmesi.

Proje Bütçesi:

Demir Kapı Kilidi:22.55 TL  

Doğalgaz Şalteri:4.75 TL

Su Şalteri:2.35 TL

Elektrik şalteri: 3.15 TL

Mikrosiviç: 2.25 TL

Selenoid Valf: 11.35 TL

Röle: 33.65 TL

Maket Malzemeleri: 45 TL

Toplam: 125 TL

Destek Alınan Kişi ve Kurumlar:

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi, Elektronik Bölümü

Proje Özeti:

 Evdeki su, doğalgaz ve elektrik sistemlerinin evden ayrıldığımızda açık kalmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen bu projede; kapı kilidine yerleştirilen sistem sayesinde kapı kilitlendiğinde su elektrik ve doğalgaz sistemlerinin hem otomatik hem de birbirinden bağımsız olarak tek tek kapanması sağlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir