Akıllı Soba(Soba Otomatiği)

Katı yakıt (odun, kömür) tipi yakacak kullanan sobaların yakıttan tasarruf etmek için soba otomatiği tasarlamıştır. Soba soğuk iken yay kısadır, dolayısıyla havalandırma deliği açıktır. Soba yanıp ısınınca yay yavaş yavaş uzar ve soba tam ısınınca havalandırma deliği hava kapağı tarafından kapanır, yanma yavaşlar. Soba soğuyunca havalandırma deliği açılıp tekrar hava girişi olup yanma çoğalır.

Böylelikle soba sürekli bir sıcaklıkta tutulur ve yakıt tasarrufu ısınma kalitesi artar, çevre ve hava kirliliği de azaltılmış olur.

 

Ömer Osman POLAT