44. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2013

 

44. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

2013

 


Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Temel Fizik, Uygulamalı Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih dallarında ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
• Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
• Yarışmaya gönderilecek projelerin 2013 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne(*) göre hazırlanması gerekir. 
• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.
• 2013 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilirler.
Bu koşullara uymayan projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMİ
Proje başvuruları https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 14 – 24 Ocak 2013 tarihleri arasında öğrenci tarafından online olarak yapılacaktır. İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde sisteme bir öğrenci giriş yapacak ve diğer öğrencinin bilgilerini de sisteme girecektir. Online başvuruda Proje Planı, Proje Özeti (özet 250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu PDF formatında sisteme yüklenecektir. Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak proje başvuru çıktısına öğrenci/lerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılarak, öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Başvuru formu ile birlikte Microsoft Word formatında kaydedilecek proje özeti, planı ve raporunu içeren CD, 25 Ocak 2013 tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir (proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir). 
İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuruların yapılacağı Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bölge merkezi iller: Ankara, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, Samsun ve Van olarak belirlenmiştir.  
• Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. 
• Uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilecektir.
• Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanacaktır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmelidir.
• Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.
• Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciler ve danışmanlarına Başarı Belgesi ve para ödülü verilecektir.
• 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilecektir. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye, danışman öğretmenine ve okullarına başarı belgeleri ile, öğrenci ve danışmanına para ödülleri verilecektir. Sergilenen projelerin değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir.
• Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra açıklanacaktır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından ödenecektir.
• Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır. (Bkz. 2013 YGS Kılavuzu) Dereceye giren öğrenciler YGS’ye girdikleri yıl YGS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunacaklardır.

Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Kendisine ait olmayan sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan başka bir çalışmanın proje olarak sunulduğu,  projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanıldığı, yarışma sürecinde tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamayacak, TÜBİTAK desteklerinden yararlanamayacak ve durum MEB’na bildirilecektir. Söz edilen kurallara uyulmadığı yarışma sonrasında belirlenen proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamayacak ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanamayacaktır.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

BAŞVURU TARİHİ: Sistem üzerinden 14 Ocak 2013 tarihinde başvurular başlayacak ve 24 Ocak 2013 tarihinde sona erecektir. 
Islak imzalı online başvuru formları ve proje özet, plan ve raporunu içeren CD en geç 25 Ocak 2013 tarihinde saat 17:00’e kadar Bölge Koordinatörlüğü adresinde olmalıdır.

Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.

YARIŞMADA JÜRİ KARARI ESASTIR.

(*)Proje rehberine www.projeyarismasi.org, online başvuru formuna https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Proje başvuruları tamamlandıktan sonra, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kendi illerinden yapılmış olan proje başvuruları yerel olarak sergilenebilecektir.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’NA dayanarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak yapılır.

 

BÖLGE MERKEZLERİ VE BÖLGE KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRESLERİ

 

BÖLGE MERKEZİ: 
ANKARA

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

ANKARA,  BARTIN,  BOLU, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK, KIRIKKALE, ZONGULDAK

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜ

Adres; Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü  06100 Tandoğan                                                                   ANKARA

Tel: 0312 – 212 67 20 / 1028

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
ERZURUM

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

ARDAHAN, ARTVİN, BAYBURT, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, IĞDIR, KARS, RİZE, TRABZON, 

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Mehmet ÇİFTÇİ

Adres; Atatürk Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
25240  ERZURUM

Tel: 0 442 231 44 36

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
ESKİŞEHİR

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

AFYON, BALIKESİR, BİLECİK, BURSA, ÇANAKKALE, 
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, YALOVA

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Mevlana Celalettin BAYKUL

Adres; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Fen-Edebiyat Fakültesi,
Fizik Bölümü, Meşelik Kampüsü, 26480 ESKİŞEHİR

Tel: 0 222-239 37 50/2811

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
ISPARTA

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

ANTALYA, BURDUR, DENİZLİ, 
ISPARTA, KONYA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. İskender AKKURT

Adres; Süleyman Demirel Üniversitesi

Proje Koordinatörlüğü Rektörlük Binası

 

 

ISPARTA

Tel: 0 246 211 11 62- 211 10 20

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
İSTANBUL ASYA

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

DÜZCE, İSTANBUL ASYA YAKASI, KOCAELİ, SAKARYA, 

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Ünsal TEKİR

Adres; Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Matematik Bölümü                                  İSTANBUL                        

Tel: 0 216 346 45 53

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
İSTANBUL AVRUPA

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

EDİRNE, İSTANBUL AVRUPA YAKASI, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, 

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL

Adres; İstanbul Teknik Üniversitesi

Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü 34469 Maslak İSTANBUL

Tel: 0 212 285 31 11

0 212 285 29 05

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
İZMİR

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

AYDIN, İZMİR, MANİSA, 
MUĞLA, UŞAK

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. M. Serdar KORUKOĞLU

Adres; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova İZMİR

Tel: 0 232 311 25 93

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
KAYSERİ

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

AKSARAY, KAYSERİ,  KIRŞEHİR, NEVŞEHİR,  NİĞDE, SİVAS, YOZGAT

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Tankut YALÇINÖZ

Adres; Melikşah Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 38280
KAYSERİ                                                                

Tel: 0 352 207 73 29

0 352 207 73 15

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
MALATYA

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

ADIYAMAN,   BİNGÖL,
DİYARBAKIR, ELAZIĞ,  TUNCELİ 
MALATYA, MARDİN,ŞANLIURFA

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. İlhan İÇEN 

Adres; ; İnönü Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi 
Matematik Bölümü
MALATYA

Tel: 0 422 377 36  18

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
MERSİN

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

ADANA, G.ANTEP, HATAY, 
K.K.T.C, K.MARAŞ, KARAMAN, 
KİLİS, MERSİN, OSMANİYE

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU

Adres; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Çiftlikköy Kampüsü 33343- MERSİN

Tel: 0324-3610001/3023

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
SAMSUN

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

AMASYA, GİRESUN, KASTAMONU, ORDU, SAMSUN,  SİNOP, TOKAT,

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Kamil IŞIK

Adres; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum
SAMSUN

Tel: 0 362 3121919/ 5438

 

 

BÖLGE MERKEZİ: 
VAN

BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER

AĞRI, BATMAN, BİTLİS, HAKKÂRİ, MUŞ, SİİRT, ŞIRNAK, VAN

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Cemil TUNÇ

Adres; Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Fen Fakültesi Matematik Bölümü 
Kampüs 65080
VAN

Tel: 0 432 225 10 24 39/1266 

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
T: 0 312 468 53 00 / 3812, www.tubitak.gov.tr/bideb

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir