2012 Emepya Eğitim Metodları ve Materyalleri Proje Yarışması

A. EMEPYA HEDEFLERİ

Öğretmenlerin proje tabanlı yapılandırıcı eğitim ve öğretime katkı sağlama.

Öğretmenlerimizin eğitim teknolojilerini kullanmalarının yaygınlaştırması, bilgi ve

becerilerinin geliştirmesi.

Öğretmenlerimizin sürekli öğrenen bireyler olması.

Bilişim teknolojilerini kendi branşlarına uyarlanabilmesi.

Öğretmenlerimizi destekleyerek, kabiliyetlerinin ortaya çıkması.

Öğretimi kolaylaştırıcı öğretim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesi

Öğretmenlerin araştırma yapmalarının teşvik edilmesi.

Elde edilecek projelerle ülke genelinde eğitim metodolojisinde ortak bir paylaşım

sağlanması.

B. EMEPYA KAPSAMI

Bu yarışmaya bütün öğretmenler katılabilir.

Projeler bireysel hazırlanabileceği gibi grup olarak da hazırlanabilir. Gruplar en fazla iki

kişiden oluşabilir.

Katılımcılar birden fazla proje ile yarışmaya müracaat edebilir, ancak final aşamasına en

fazla bir proje ile çağrılacaklardır.

C. EMEPYA KATEGORİLER

Öğretmenler arasında yapılacak olan EMEPYA ( Eğitim Metotları ve Materyalleri Proje

Yarışması ) toplam 3 ana kategoriden oluşmaktadır.

A.Temel Öğretim-Okul Öncesi Kategorisi

B.Temel Öğretim-İlköğretim Kategorisi

C.Orta Öğretim Kategorisi

D. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Projeler okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim müfredatına uygun ve kullanılabilir

olmalıdır.

2. Projeler özgün olmalı. Herhangi bir yerden değiştirilerek de olsa alınmamalıdır. Bu

konuda tüm hukuki sorumluluk proje sahibine aittir.

3. Projenin özgün olmadığı tespit edildiği takdirde proje değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Projeler reklam içeriği taşımamalıdır.

5. Projeler branş öğretimiyle alakalı olabileceği gibi genel eğitim öğretim  konularıyla

alakalı da olabilir.

6. Öğretmenler kendi branşlarından proje hazırlayabilecekleri gibi branşlarının  dışında da

proje hazırlayabilirler.

7. Projeler öğrenmeyi motive edici ve kolaylaştırıcı olmalıdır.

8. Projeler dersleri ve hedef davranışları destekleyici nitelikte olmalıdır.

9. Projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda finale kalan projeler 2 Nisan 2012

tarihinde www.emepya.com sitesinde duyurulacaktır.

10. Her kategoriden finale kalan projeler final için 28-29 Nisan 2012’de  Ankara’da

yapılacak sergiye davet edilecektir.

11. Finale kalan projeler proje sahibi tarafından jüriye sunulacaktır.12. Finalde Jüri tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra dereceye girenler belirlenecek

ve ödülleri 29 Nisan 2012’de yapılacak törenle sahiplerine verilecektir.

13. Grup tarafından hazırlanan projelerde ödüller projeye verilecektir.

14. Yol masrafları katılımcılara aittir. Sergi boyunca konaklama ve yemek ihtiyacı yürütme

kurulu tarafından karşılanacaktır.

15. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve duyurulara www.emepya.com adresinden

ulaşabilirsiniz.

16. EMEPYA ile alakalı sorularinfo@emepya.com adresine e-mail olarak gönderilebilir.

E. EMEPYA JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yeni ve orijinal  bir fikir olmalı ve bu fikir eğitime katkı sağlayacak bir neticeye

bağlanmalıdır.

Var olan bir probleme çözüm getirmelidir.

Güncel eğitim yaklaşımlarına ve müfredata uygun olmalıdır.

Genellenebilir ve geniş bir kullanım alanına sahip olmalıdır.

Kolay bulunabilecek malzemelerle yapılan, uygulanabilir bir proje olmalıdır.

Proje hedeflediği öğrenci seviyesine uygun olmalıdır.

Proje raporu anlaşılır bir dille yazılmalıdır.

Rapor görsel materyallerle zenginleştirilmelidir.

Proje içerisinde öğretim materyalleri ve teknolojileri kullanılmalıdır.

Proje öğrenci merkezli olmalıdır.

F. EMEPYA ÖDÜLLERİ

Finalist projelerin,

%5’ine birincilik,

%10’una ikincilik,

%15’ine üçüncülük,

%20’sine mansiyon ödülleri verilecektir.

Jürinin belirleyeceği sayıda da jüri özel ödülü verilecektir.

Bütün yarışmacılara ve okullarına katılım sertifikası verilecektir.

Finalde ödül alamayan projelere dijital fotoğraf makinası hediye edilecektir.

TÜM KATEGORİLER İÇİN

1. LİK 1.500 TL BAŞARI SERTİFİKASI

2. LİK 1.000 TL BAŞARI SERTİFİKASI

3. LÜK 750 TL BAŞARI SERTİFİKASI

MANSİYON  500 TL BAŞARI SERTİFİKASI

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 250 TL BAŞARI SERTİFİKASI

G. EMEPYA BAŞVURULARI

Başvurular 02 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlayacak,  9 Mart 2012 tarihinde son

bulacaktır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvurular www.emepya.com adresinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru sayfasındaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Proje özeti 180 kelimeyi geçmeyecek ve yeterince açıklayıcı olacaktır.

Projenin kesin raporu başvuru ile birlikte web sayfasına yüklenmelidir.

Yarışma Başvuruları Başlangıç – Bitiş: 2 OCAK – 9 MART 2012
Finalistelerin Açıklanması: 2 NİSAN 2012
Emepya Final Yarışması: 28-29 NİSAN 2012