17.Kuşak Torunundan Hacı Gazievrenos Bey Ve Evrenosoğlu Ailesinin Geçmişten Günümüze Tarihte Oynadığı Rol

17. Kuşak Torunundan Hacı Gazievrenos Bey ve Evrenosoğlu Ailesinin Geçmişten Günümüze Tarihte Oynadığı Rol adını verdiğim projeme başlamamın temel nedeni şöyle açıklayabilirim. Ülkemizin en büyük ailelerinden biri olan, tarih sahnesinde önemli roller oynayan isimleri barındıran fakat birbirlerinden habersiz yaşayan aile bireylerini bir araya getirebilmekti. Ayrıca tarihin bir sayfası da aydınlanacaktı. 

Geçen yıl tarih dönem ödevimin konusuydu ailemin soy ağacı. Gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde hazırlanan farklı soyağaçlarını inceleyip bir araya getirdiğimde son üç kuşağın neredeyse eksik olduğunu gördüm. Ailenin yaşayan bireylerine babamın yardımıyla ulaşarak bu eksikliği de tamamladım. Soyağacını oluştururken anlatılan öyküler, atalarımın izinde yaptığım gezilerde gördüklerimi kaleme alınca proje genişledi. Sülalem Rumeli’den Anadolu’ya uzanan uzun bir geçmişi barındırıyordu. Gerek Osmanlı, gerek Cumhuriyet döneminde yaptıkları işler açısından ilkleri barındıran ancak adları tarihin derinliklerinde saklı kalan atalarım bu projeyle yeniden hayata döndüler. Kayseri, Bursa, Selanik, Gümülcine, Yenice, İzmir, İstanbul, Nevşehir-Avanos, civarındaki birçok tarihi eserde atalarımın izleri vardı. Onlar da günışığına çıktı. 

Projemin kapsamında geniş soy ağacımız, Osmanlı’nın kuruluşunda, İstanbul’un fethinde, Rumeli’nin ve Anadolu’nun Türkleşmesinde rol alan atalarım ve ilgili belgeler, fotoğraflar, krokiler Cumhuriyet döneminin aydınlarının kısa özgeçmişleri ve hoş öyküler yer almaktadır.

 Çalışmam tamamlandığında geriye aileyi bir araya toplamak ve bütün bu izlenimleri yazmak kalmıştı. Öykülerin büyük bir kısmı kaleme alındı. İki büyük aile toplantısı yapıldı. 

Bu büyük ailenin bireyleri artık birbirlerini tanıyorlar

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Tolga GAZİEVRENOSOĞLU

Danışman Öğretmen/ler      : Suna EVREM