Türk Patent Enstitüsü Patent Konusunda Faydalı Bilgiler

Genel Bilgiler
Patent nedir?
Bir buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken nitelikler
Patent verilemeyecek konular ve buluşlar
Patentten doğan hakkın kapsamı
Patent isteme hakkı
Patent Başvurusunun Hazırlanması
Başvuru Hangi Unsurlardan Oluşur
Dilekçe
Tarifname (buluşun açıklandığı kısım)
İstem veya istemler
Özet
Resimler
Başvuru Sırasında Verilecek Belgelerin Fiziksel Özellikleri
Çoğaltma açısından uygunluk
Sayfaların boyutu
Marjlar
Sayfaların numaralandırması
Satırların numaralandırılması
Metnin yazılışı
Metin içindeki resimler, formüller ve tablolar
Terminoloji ve işaretler
Başvuru ve Sonrasındaki İşlemler
Başvuru Ve Sonrasındaki İşlemler
Başvuru sırasında verilmesi gereken belgeler ve suret sayısı
Başvuru dilekçesi
Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge
Rüçhan hakkı belgesi
Başvurunun Enstitüye teslimi
Başvurudan Sonraki İşlemler
Şekli inceleme
Araştırma raporunun düzenlenmesi
Yayın
Sistem Tercihi
Patentin süresi
Rüçhan hakkı (öncelik hakkı)
Ücretler
Mücbir (zorunlu) sebeple yıllık ücretin ödenememesi
Onaylı Suret
Faydalı Model Belgesi Başvuruları
Faydalı model belgesi verilebilmesi için gerekli nitelikler
Faydalı model belgesi ile korunamayacak buluşlar ve konular
Faydalı model belgesi başvurusu
Faydalı model belgesi başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesi
Aynı buluşa patent ve faydalı model belgesi verilememesi
Patent Başvurusu ve Patent Üzerinde Tasarruflar
Sözleşmeye dayalı lisans
Patent sahibinin lisans verme teklifi
Patent başvurusu veya patent hakkının devri
Patent hakkının veraset yoluyla intikali ya da rehin edilmesi
Kullanma zorunluluğu
Unvan ya da adres değişikliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir