Örtüaltı Bitki Yetiştiriciliğinde Renkli Örtüler Kullanılmasının Yaprak Büyüklüğüne Etkisinin Araştırılması

Günümüzde artan insan nüfusu ve değişen iklim koşulları göz önüne alındığında insanların ve dünyanın geleceğinin büyük bir tehlike altında olduğu görülmektedir. Artan nüfus ile besin gereksinimi de artmakta buna karşın besin maddeleri giderek azalmaktadır. Bu sorun beraberinde çeşitli arayışları getirmiştir. Örneğin;insanlar bitkilerin daha çabuk olgunlaşması ,daha az alandan daha çok verim alınabilmesi için çeşitli hormon ve ilaçlar kullanmaktadır.Ancak hormon ve ilaçlar  bitkilere, bu bitkileri tüketen canlılara ve de çevreye zarar vermektedir.Bu yüzden  bitkilerin daha kısa sürede ve doğal yollarla gelişmesi için ışığın dalga boyunun etkisinden yararlanıldı ve  sera benzeri yapılar oluşturuldu.

Günümüzde seralarda şeffaf örtüler kullanılarak her mevsim üretim sağlanabilmektedir. Işığın dalga boylarının fotosentez hızını etkilediği bilindiği halde seralarda bitki yetiştirmek için sadece şeffaf örtüler kullanılmaktadır. Şeffaf örtüler yerine fotosentez hızını arttıran, bitki gelişimini olumlu etkileyen renkte örtüler kullanılması ile üretim hızının arttırılabileceği düşünüldü.

Literatür taramaları sonucunda Engelman deneyine göre yeşil ışıkta bitki gelişiminin olumsuz yönde etkilendiği, mor ışıkta ise gelişimin en fazla olduğu tespit edildi. Buna dayanarak alınan mor, kırmızı,sarı,yeşil ve şeffaf jelatin kağıtları ile minyatür sera benzeri yapılar oluşturuldu ve denekler incelenmeye başlandı.Beşer gün ara ile yaprak sayısı , genişliği ve uzunluğu ölçülerek değerler kaydedildi.

Elde edilen değerler ile mor seradaki bitkilerin diğerlerine göre daha çok geliştiği tespit edildi .Bitki gelişiminin daha hızlı olması ile hormon ve ilaçlara gerek kalınmayacağı düşünüldü.Hormon ve ilaçların kullanılmaması halinde de daha sağlıklı ürünler yetiştirilebilir ,hormonların çevreye ve canlılara verdiği zararlardan kurtulunabilir.Ayrıca bu maddelerin kullanılmaması ile  daha düşük maliyetle  ürün yetiştirilebilir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Müfide Bengü ERDEN /Duygu PANÇAR

Danışman Öğretmen/ler      : Nurcan ÇEVİK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir