Orman Yangınlarını Söndürmede Yeni Ve Etkili Bir Sistem

Yanma basit bir kimyasal olaydır. Daha açık bir ifadeyle yanma; kimyasal bir oksidasyon olup, yüksek sıcaklık derecelerinde meydana gelir ve fotosentez yoluyla depo edilmiş olan ısı enerjisini açığa çıkarır.. Tutuşma sıcaklığı oksijen ve yanıcı madde yeterli miktarda bir araya gelirse yanma olayı meydana gelir. Yanmayı meydana getiren bu üç faktörün oluşturduğu üçgene “YANGIN ÜÇGENİ” denir. Günümüzün en önemli problemlerinden biri olan küresel ısınma nedeniyle azalan su kaynakları, kuraklık, yağışların azalması bugün orman yangını riskini önemli oranda arttırmaktadır.

Sadece 20-27 Ağustos 2006 tarihler arasında ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen 245 orman yangınında 2027 hektarlık oram örtüsünün yanması, kurak dönemlerde yangın riskinin arttığını, günümüzde kullanılan yangın söndürme yöntem ve tekniklerinin yetersiz kaldığını ve orman yangınları ile etkin mücadele yöntemlerinin aciliyetini ve önemini açıkça göstermektedir.[5]

Çalışmamızda yanıcı madde olarak kızılçam kozalakları kullanılmıştır. Bu kozalaklar orman yangınlarının çok hızlı bir şekilde geniş alanlara yayılmasına sebep olmaktadır. Ve kozalakları toplamış olduğumuz Eceabat ormanlarında bu sebebe bağlı geniş tahribata neden olan yangınlar çok sık gözlenmektedir. Kozalaklar bu nedenden ötürü Eceabat-Çanakkale bölgesinden toplanmıştır.

Çalışmamızda pürmüz kullanılmıştır

Sonuçlar incelendiğinde, KAP üzerine su eklendiğinde tutuşma süresi ve yanma süresinin arttığı gözlenmiştir. Sodyum silikat ile kaplanan kozalak grubuna göre, paslanmaz telin Sodyum silikat ile kaplanarak kozalakların üzerine konulduğu grupta tutuşma ve yanma süreleri önemli derecede artmıştır. Tüm deney grupları incelendiğinde, tutuşma ve yanma sürelerini en etkili şekilde uzatan grubun Sodyum silikat +Cr-Ni tel+kozalak grubu olduğu gözlenmiştir.

Sodyum silikat ile kaplanmış bu tel, yanmakta olan kozalak üzerine konmuş ve kozalakların hemen söndüğü gözlenmiştir.

Bu durumda, bu madde ile kaplanmış Cr-Ni tel sisteminin orman yangınlarını söndürmede etkin bir rol oynayabileceği sonucuna varılmıştır.Böylece tüketilen su miktarının büyük kısmı olan yangın söndürme amaçlı kullanılan suyu ekosisteme geri kazandırmak için yöntem geliştirilmiştir. Bununla ilgili hızlı ve etkili bir sistem kurulmuştur.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Melissa ALTINSOY / Onur SEZGİN

Danışman Öğretmen/ler      : Gülşen KURULAR / Neslihan ŞİŞMAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir