Anayasal Bir Hak Olarak Tanınan Temel Hak Ve Özgürlükler Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Farkındalık Durumu

Batı ülkelerinde modern anlamda anayasal alanda temel hak ve özgürlükler ile ilgili gelişmeler 300 yılı aşkın bir süreç içerisinde yaşanmışken, Türk tarihinde ise çok kısa bir zamanda gerçekleştirilmiştir. Bireysel özgürlükler yönünde kaydedilen gelişmeler yavaş olmakla birlikte Cumhuriyet tarihimizde büyük aşamalar kaydedilmiştir.

 

Son yıllarda dünya üzerinde yaşanan gelişmeler ve çeşitli yerlerde yaşanan olaylar temel hak ve özgürlüklerin öneminin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle seçilen  “Anayasal bir hak olarak tanınan temel hak ve özgürlükler ve ortaöğretim öğrencilerinin farkındalık durumu” konulu araştırmanın İlk üç bölümünde kaynaklardan faydalanılarak;  temel hak ve özgürlükler ile ilgili kavramlar, demokratik devlet ile olan ilişkisi, dünya ve Türk tarihindeki gelişimi, ihlali durumunda bireysel hak arama mekanizmaları ortaya konmuştur.

 Dördüncü Bölümde, ortaöğretim öğrencilerinin konu hakkındaki farkındalık durumlarını belirlemek ve bilinç seviyelerini artırabilmek amacı ile ilgili önerilerinin istendiği anket sorularına verilen cevaplar bilgisayar ortamına aktarılarak, grafikleri çizilmiş, çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Beşinci Bölümde,  konu ile ilgili çalışma yapan sivil ve resmi kuruluş yetkilileri ile öğretim görevlilerinden mail ve faks yoluyla istenen görüşlere yer verilmiştir.

 Sonuç ve Tartışma Bölümünde, kaynaklardan elde edilen bilgiler, mevcut uygulamalar, uzman görüşleri ve uygulanan anket sonuçları da dikkate alınarak öneriler geliştirilmiştir. 

TÜBİTAK’ın Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasına Tarih alanında böyle bir konu ile katılmamızın sebebi ise “Tarih biliminin,  dünü anlayıp bugünü geliştirmekte ve geleceğin nasıl olacağını belirlemekte kullanılan en önemli kaynak olmasıdır.”

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Selahattin EREN 

Danışman Öğretmen/ler      : Neslihan ŞENSES

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir